Chào mừng quý khách đến với Tài Bảo group. Các bạn đến với Tài Bảo để tham khảo hoặc mua sắm phải đồng ý và luôn tuân thủ theo những điều khoản sử dụng của Tài Bảo.

Tất cả các khách hàng hay cá nhân, tập thể ghé thăm  Tài Bảo cấm tuyệt đối không được sử dụng công cụ, phương pháp, kỹ thuật nào để can thiệp vào hệ thống dữ liệu của website Tài Bảo, không được hô hào và cổ vũ chống phá website, đánh cắp thông tin dữ liệu. Trong trường hợp khi sử dụng bạn phát hiện ra lỗi nào đó trên website Tài Bảo thì vui lòng liên hệ báo cho chúng tôi để khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị ( tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị.

 

Nếu phát hiện bất kì hành vi nào nêu trên, Tài Bảo sẽ chuyển giao thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định pháp luật.